REBUS SIC STANTIBUS vs COVID-19?

Ludzie na tle płomieni w nocy
  Czym jest rebus sic stantibus? Art. 357 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość...

Prawo restrukturyzacyjne szansą w trudnych czasach epidemii

Koło ratunkowe unoszące się na wodzie
.   Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku niewypłacalności Zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe („p.u.”) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił tę zdolność, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. A zatem,...

Epidemia COVID-19 a przepisy prawa pracy

Zmęczony Człowiek w masce ochronnej siedzi na ławce
  Obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników Jak przepisy prawa pracy każą reagować pracodawcy w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu? Art. 209(2) Kodeksu pracy nakazuje niezwłocznie poinformować pracowników o zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im ochrony. Pracodawca musi także dostarczyć pracownikom odpowiednie instrukcje. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia konieczne...

Orzecznictwo TSUE a wtórny rynek gier wideo

podświetlana klawiatura gamingowa firmy Razer
.   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż niedopuszczalna jest sprzedaż „używanych” e-booków. Rodzi to pytanie, jak w świetle prawa unijnego powinna być traktowana sprzedaż używanych wersji gier komputerowych – jak e-booków czy jak programów komputerowych? Dotychczasowe orzecznictwo Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zasadniczo traktuje w ten sam sposób sprzedaż używanych programów komputerowych na nośnikach fizycznych jak i...

Rzemieślnicy mogą już tworzyć spółki

Ulica miasta, po której przejeżdżają samochody, w tle budynek, na którym umieszczony jest neon z napisem "CRAFT"
.   Z miany prawa, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r., dają rzemieślnikom możliwość prowadzenia działalności w ramach spółek prawa handlowego. Wcześniej taka możliwość nie była dopuszczalna, a rzemieślnicy prowadzący działalność w takiej formie tracili przywileje związane z przynależnością do cechu. Nowa definicja rzemieślnika Na mocy najnowszej nowelizacji ustawy o rzemiośle (Dz.U. z 2019 r....

Ulga na złe długi

Zielone światło na pustej droga w mieście pomiędzy wieżowcami.
.   Zatory płatnicze to zjawisko powszechnie występujące w obrocie gospodarczym. Ulga na złe długi ma na celu przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz ograniczanie negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców pokrzywdzonych przez nierzetelnych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca natrafił na nierzetelnego kontrahenta uchylającego się spełnieniu obowiązku zapłaty. Niekiedy sam dłużnik spóźnia się z zapłatą bez własnej winy. Nie płaci, ponieważ sam...

Rejestr akcjonariuszy

Osiedle składające się z białych budynków
.   Na mocy niedawnej zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych, w 2021 roku powstaną rejestry akcjonariuszy. Oznacza to, że akcje niepodlegające dematerializacji będą mieć formę zapisu elektronicznego, zamiast dotychczasowej – papierowej. Jak to wygląda obecnie? Obecnie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, których akcje nie podlegają obowiązkowej dematerializacji zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej mają formę materialną – papierowych...

ULGA B+R – wdrożenie legalnej optymalizacji podatkowej

Samochody stojące w korku przed przejściem dla pieszych pomiędzy budynkami.
Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) to realna pomoc dla przedsiębiorców inwestujących w swoje produkty lub usługi. Choć jej nazwa przywołuje skojarzenia związane z białymi kitlami i probówkami, ulga B+R nie jest zarezerwowana jedynie dla naukowców z laboratorium.

ULGA B+R – wyjaśniamy co to są koszty kwalifikowane

Wieżowiec sfotografowany z perspektywy przechodnia patrzącego jego wierzchołek.
Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) to realna pomoc dla przedsiębiorców inwestujących w swoje produkty lub usługi. Choć jej nazwa przywołuje skojarzenia związane z białymi kitlami i probówkami, ulga B+R nie jest zarezerwowana jedynie dla naukowców z laboratorium.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Nowy Jork za dnia, na pierwszym panie sygnalizacja świetlna oraz znak drogowy na skrzyżowaniu ulic Wall Street i Broadway, w tle fragment kamienicy
.   W dniu 13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – system gromadzący informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek. Rejestr realizuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Co to oznacza w praktyce? Kim jest beneficjent rzeczywisty? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera informacje o...