Zmiany w PIT cz. 3

  W  o już trzecia i ostatnia część naszego artykułu o zmianach w PIT. Piszemy dziś m. in. o zmianach w ryczałcie przychodów ewidencjonowanych i o tzw. ‘exit tax’.   Wynagrodzenie dla małżonka kosztem Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom. Wartość pracy małżonka podatnika oraz jego małoletnich dzieci nadal nie będzie mogła zostać...

Zmiany w podatku od towarów i usług cz. 1

  K ontynuujemy nasz cykl Podatki 2019, tym razem skupiając się na zmianach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Nasz artykuł o PIT przedstawimy Państwu w trzech częściach. W pierwszej skupiamy się m. in. na zmianach dotyczących wyboru przez przedsiębiorców podatku liniowego oraz składania deklaracji PIT. ZASADY OPODATKOWANIA VAT BONÓW W ramach zmiany ustawy o VAT z listopada 2018 r., od 1...

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym utrudnią czynny żal i dobrowolne poddanie się karze

  W ramach działań rządowych mających na celu podniesienie skuteczności poboru podatków, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. Nowe przepisy przewidują m. in. wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zmianie mają ulec również ulec przepisy dot. czynnego żalu i dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Ratunek przed karą Czynny żal, regulowany w KKS w art. 16 oznacza zawiadomienie organu ścigania przez...

Zmiany w PIT cz. 2

  W drugiej części naszego artykułu o PIT skupiamy się m. in. na zmianach przepisów dotyczących zwrotu nadpłat oraz zasad rozliczania strat.   Zmiana terminu zwrotu nadpłaty Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego. W przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej, termin zwrotu nadpłaty zostanie skrócony z 3 miesięcy do 45 dni. Termin...

Zmiany w PIT cz. 1

  W drugiej części naszego artykułu o PIT skupiamy się m. in. na zmianach przepisów dotyczących zwrotu nadpłat oraz zasad rozliczania strat.   W 2019 r. nastąpił szereg zmian dot. podatku dochodowego od osób prawnych. O niektórych z nich pisaliśmy wcześniej (Zmiany w ustawach o PIT i CIT, Samochód osobowy – zmiany w świetle podatków dochodowych). W ramach naszego cyklu Podatki 2019...

Zmiany w podatku od towarów i usług cz. 3

KASY FISKALNE ONLINE Zgodnie z pierwotnymi założeniami, planowano wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online od stycznia 2019 r. Miał dotyczyć jedynie określonych branż: gastronomia, paliwa, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz usługi fitness. Przepisy o kasach fiskalnych online nie zostały dotąd uchwalone, a więc nie obowiązują jeszcze u żadnej grup sprzedawców. Kasy fiskalne online – czyli? Kasy fiskalne online...

Nowe przepisy dotyczące komorników – zmiany wpływające na sytuację dłużnika i wierzyciela

  o d Nowego Roku obowiązują dwie nowe ustawy: (1) o komornikach sądowych oraz (2) o kosztach komorniczych. W wyniku ich wprowadzenia uchylono Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Znowelizowano także kodeks postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego. W skrócie, nowe akty prawne zbliżają na powrót wykonywanie zawodu komornika do sprawowania roli funkcjonariusza państwowego. Co więcej, poszerzają gwarancję ochrony dłużnika...

Czym jest nowy „mały ZUS”?

  U stawodawca postanowił ulżyć przedsiębiorcom wprowadzając dodatkowe preferencje w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. W mediach głośno ostatnio o nowym „małym ZUS” i obowiązku dokonania zgłoszenia nowego kodu ubezpieczenia w terminie do 8 stycznia. Czym tak naprawdę jest nowy „mały ZUS” i jak ma się do dotychczasowej preferencji znanej przedsiębiorcom pod określeniem „małego ZUS”? Kto może skorzystać z...

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Samochody ustawione wzdłuż budynków mieszkalnych
  W listopadzie weszła w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta reguluje zasady zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci. Ustanowienie zarządcy ma zapewnić ciągłość istnienia i funkcjonowania firmy po śmierci przedsiębiorcy.    Zarząd po śmierci Po śmierci przedsiębiorcy, jego przedsiębiorstwem będzie mógł zarządzać wyznaczony zarządca sukcesyjny. Taki zarządca może być ustanowiony przez...

Projekt „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych”

  Z ogromną satysfakcją informujemy o wygraniu kolejnego przetargu na obsługę prawną w zakresie wsparcia i doradztwa dla zespołów startupowych.    W trakcie postępowania przetargowego złożona przez nas oferta okazała się najlepsza i nasza Kancelaria została wybrana do realizacji projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest częścią...