NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Solar dla Ukrainy

  Jesteśmy częścią tej wojny już teraz Wojska rosyjskie niszczą infrastrukturę krytyczną, w tym elektrownie i sieci przesyłowe. Brak energii elektrycznej uniemożliwia działanie Internetu, a nawet podstawową komunikację. Mobilne zestawy solarne (fotowoltaiczne) pozwalają ładować przenośnie urządzenia elektroniczne w dowolnym miejscu bez dostępu do sieci. Urządzenia te w normalnych warunkach wykorzystywane są głównie w celach turystycznych. Mogą...

„Granty PARP – 100% wydatków – wsparcie prawne dla startupów”

startup
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, w którym startupy mogą ubiegać się o sfinansowanie wsparcia prawnego. Celem projektu jest udzielenie pomocy prawnej młodym przedsiębiorcom podejmującym współpracę z inwestorami i kontrahentami. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Odbiorcy dofinansowania Projekt skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej...

Zasady odpowiedzialności członków organów prostej spółki akcyjnej

Nowy typ spółki Od 1 lipca 2021 roku przepisy Kodeksu spółek handlowych regulują nowy typ spółki, jaką jest prosta spółka akcyjna. Od samego początku wzbudza ona zarówno uznanie, jak i kontrowersje. Prosta spółka akcyjna została pomyślana jako nowoczesny wehikuł przeznaczony dla innowacyjnych przedsięwzięć, dostosowany do otoczenia prawnego i realiów współczesnej gospodarki. W tym kontekście warto przyjrzeć się zasadom odpowiedzialności...

Nawet 1500 euro wsparcia na zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

  "The Ideas Powered for Business SME Fund" to program, który powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i realizowany jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Głównym założeniem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w zabezpieczeniu własności intelektualnej. Program przewiduje dwa rodzaje usług: Dofinansowanie wstępnej analizy własności intelektualnej.Dofinansowanie podstawowych opłat za zgłoszenie znaków towarowych...

WNT a VAT – korzystny dla polskich podatników wyrok TSUE

.   Jaką sprawę analizował TSUE? W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) analizował pytanie prejudycjalne zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Sprawa dotyczyła zgodności warunków skorzystania z możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT), o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 11...

Employee poaching – kiedy konkurencja kłusuje w Twojej firmie

  Oferowanie lepszych warunków zatrudnienia celem zdobycia świetnego pracownika to prawo rynku pracy. Możliwość wyboru wykonywanego zawodu i miejsca zatrudnienia jest wolnością zagwarantowaną w art. 65 Konstytucji RP. Wolność ta, obok ochrony własności prywatnej i działalności gospodarczej jest kluczowym elementem funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądów o nieetycznym przejmowaniu pracowników możemy mówić, jeżeli...

Spółka jawna – nowy podatnik CIT

  Podatnikami CIT są spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli ich wspólnikami są poza osobami fizycznymi również osoby prawne. W konsekwencji spółki jawne mogą być opodatkowane zarówno na poziomie spółki jak i jej wspólników. Spółka może uzyskać zwolnienie z CIT, jeżeli ujawni organowi podatkowemu w odpowiednim terminie dane podmiotów mających...

PPK a mikroprzedsiębiorca

  Czym są PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program solidarnościowy, w którym partycypują trzy strony: pracodawcy, pracownicy oraz państwo. Mają one na celu zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków poprzez wspieranie ich w długoterminowym oszczędzaniu. W ramach tego system pracodawca i pracownik przekazują na odpowiednie konto wpłaty podstawowe (obowiązkowe) – odpowiednio po 2% i 1,5% wynagrodzenia pracownika....

Kompendium wiedzy o estońskim CIT

  Dla kogo? Estoński CIT to alternatywne opodatkowanie dla podatników, którzy spełniają łącznie wszystkie kryteria wyczerpująco wymienione w art. 28j ustawy CIT. Należą do nich: 1. Łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem,...

Skuteczny branding a znak towarowy

Znak towarowy starbucks'a na tle krakowskiej uliczki
.   Oferta produktowa Pierwszym etapem budowania marki jest określenie zbioru oferowanych produktów. Jest to działanie niezbędne aby ustalić odpowiednią politykę promocyjną oraz skuteczną strategię ochrony prawnej znaku towarowego. Do grupy promowanych produktów przedsiębiorca powinien zaliczyć te które oferuje lub zamierza oferować w najbliższej przyszłość oraz dalszej perspektywie (np. 5 lat). Warto obrać przy tym racjonalne podejście....