NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Zmiany w pozostałych podatkach w 2019 r. cz. 2

  W drugiej części naszego artykułu o zmianach w pozostałych podatkach skupiamy się na tematyce e-sprawozdań finansowych oraz szeregu uproszczeń dla przedsiębiorców, przewidzianych w ustawie z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. E-SPRAWOZDANIA E-sprawozdania to sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie....

Zmiany w pozostałych podatkach w 2019 r. cz. 1

  p oza PIT, CIT i VAT w 2019 r. nastąpiło, bądź nastąpi również szereg innych zmian w podatkach. W niniejszym artykule postaramy się Państwu przybliżyć ostatnie nowelizacje pozostałych ustaw podatkowych. NIŻSZA STAWKA PCC Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje niższa stawka opodatkowania umów pożyczek i umów depozytu nieprawidłowego. Ustawodawca zdecydował się na zredukowanie obecnej stawki z 2% do 0,5% podstawy opodatkowania. Zmiana ta nie dotyczy...

Składki ZUS za cudzych pracowników

  Przedsiębiorca może zostać zmuszony do płacenia składek ZUS za cudzych pracowników. Regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przechodzą zwykle niezauważone. Tymczasem konsekwencją kontroli może być wyznaczenie firmy na płatnika składek ZUS za pracowników innej firmy… Od 13 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 38a ust. 1 tej ustawy. Nowe regulacje ustawy o systemie...

Zmiany w CIT cz. 3

  N a mocy nowelizacji ustaw o PIT i CIT, weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych. Zmiany obowiązują od początku 2019 roku. Definicja podmiotów powiązanych Ustawa zmieniająca precyzuje definicję podmiotów powiązanych. Jako istotny czynnik kreujący powiązania między podmiotami wskazano m.in. „wywieranie znaczącego wpływu”. Próg powiązań właścicielskich W aspekcie powiązań właścicielskich zachowany został próg 25%, jednak odnosić się on będzie do szerszego...

Zmiany w CIT cz. 2

  1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. Dotyczy ono wyłączenia lub odroczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Rozporządzeniem tym wydłużono do 1 lipca 2019 r. wejście w życie przepisów dotyczących nowego modelu poboru podatku u źródła. Przepisy stosuje się, o ile spełnione zostaną warunki do zastosowania niższej...

Zmiany w CIT cz. 1

  T rzecia części naszego artykułu o zmianach w CIT. Tym razem skupiamy się na zmianach w przepisach dotyczących cen transferowych. Jest to ostatnia część naszego cyklu o CIT.   Od tego roku obowiązuje nowa stawka CIT, wynosząca 9%. Dotyczy ona tzw. małych podatników. O nowej stawce pisaliśmy szerzej w naszym artykule nt. „Zmiany w ustawach o PIT i CIT”. Analogicznie do...

Zmiany w podatku od towarów i usług cz. 2

  W drugiej części naszego artykułu o VAT piszemy m. in. o nowym pliku JPK_VAT, nowych zasadach zwrotu i możliwości wykreślenia podatnika z rejestru VAT. NOWY JPK_VAT Od 1 lipca 2019 roku wdrożony zostanie nowy plik JPK_VAT. Jego przesyłanie ma zastąpić składane obecnie deklaracje VAT (VAT-7 i VAT-7K) oraz informację podsumowującą VAT-27. Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej oraz...

Zmiany w PIT cz. 3

  W  o już trzecia i ostatnia część naszego artykułu o zmianach w PIT. Piszemy dziś m. in. o zmianach w ryczałcie przychodów ewidencjonowanych i o tzw. ‘exit tax’.   Wynagrodzenie dla małżonka kosztem Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła znacząca zmiana w rozliczaniu wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom. Wartość pracy małżonka podatnika oraz jego małoletnich dzieci nadal nie będzie mogła zostać...

Zmiany w podatku od towarów i usług cz. 1

  K ontynuujemy nasz cykl Podatki 2019, tym razem skupiając się na zmianach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Nasz artykuł o PIT przedstawimy Państwu w trzech częściach. W pierwszej skupiamy się m. in. na zmianach dotyczących wyboru przez przedsiębiorców podatku liniowego oraz składania deklaracji PIT. ZASADY OPODATKOWANIA VAT BONÓW W ramach zmiany ustawy o VAT z listopada 2018 r., od 1...

Zmiany w PIT cz. 2

  W drugiej części naszego artykułu o PIT skupiamy się m. in. na zmianach przepisów dotyczących zwrotu nadpłat oraz zasad rozliczania strat.   Zmiana terminu zwrotu nadpłaty Jak wspominaliśmy w poprzedniej części naszego artykułu o PIT, zmianie ulegnie termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego. W przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej, termin zwrotu nadpłaty zostanie skrócony z 3 miesięcy do 45 dni. Termin...