NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Kompendium wiedzy o estońskim CIT

  Dla kogo? Estoński CIT to alternatywne opodatkowanie dla podatników, którzy spełniają łącznie wszystkie kryteria wyczerpująco wymienione w art. 28j ustawy CIT. Należą do nich: 1. Łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły...

Skuteczny branding a znak towarowy

Znak towarowy starbucks'a na tle krakowskiej uliczki
.   Oferta produktowa Pierwszym etapem budowania marki jest określenie zbioru oferowanych produktów. Jest to działanie niezbędne aby ustalić odpowiednią politykę promocyjną oraz skuteczną strategię ochrony prawnej znaku towarowego. Do grupy promowanych produktów przedsiębiorca powinien zaliczyć te które oferuje lub zamierza oferować...

Estoński CIT w Polsce

  Zmiana inspirowana Estonią Estonia od wielu lat kojarzy się przedsiębiorcom z niezwykle przyjaznymi procedurami podatkowymi. W rankingu Paying Taxes 2020 zajęła wysokie, 12. miejsce (Polska - 77.). Jawi się jako atrakcyjne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zwłaszcza w formie spółek kapitałowych). Procedury podatkowe są nie tylko...

TSUE: warunki polskiej ulgi na złe długi są zbyt surowe

  Jakie były dotychczasowe warunki skorzystania z „ulgi na złe długi”? Instytucja tzw. „ulgi na złe długi” umożliwia podatnikowi (wierzycielowi) korektę podstawy opodatkowania VAT i należnego podatku. Żeby to uczynić przedsiębiorca musi spełnić warunki wymienione w art.89a ustawy o VAT, które...

Spółka komandytowa podatnikiem CIT – co musisz wiedzieć?

  Skąd pomysł na objęcie spółek komandytowych CITem? Pomysł na opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT pojawił się już w 2013 roku. W toku prac zrezygnowano jednak z wprowadzania takiej zmiany i objęto zakresem ustawy CIT jedynie spółki komandytowo-akcyjne. Głównym powodem tych...

Pułapki w umowie o subwencję finansową PFR

Fasada budynku na której umieszczono plakaty z niebieskimi odciskami dłoni.
  Zawierając umowę o subwencję z Polskim Funduszem Rozwoju, przedsiębiorca podejmuje szereg zobowiązań. Część z nich jest obwarowana poważnymi sankcjami. Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o subwencję, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.3)

Pomarańczowe koło ratunkowe powieszone na białej ścianie nad brzegiem morza.
  Chcę skorzystać z dofinansowania do pensji pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do kogo mam się zwrócić? Jakie druki powinienem wypełnić? Tarcza Antykryzysowa przewiduje możliwość uzyskania dofinansowanie do pensji pracowników w ramach dwóch alternatywnych i dedykowanych do tego celu form pomocy.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.2)

  Nie zanotowałem spadku obrotów. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty 50% kwoty składek na ubezpieczenie społeczne? Ustawodawca nie uzależnił możliwości zwolnienie z obowiązku opłacania całości lub części składek na ubezpieczenie społeczne od spadku obrotów przedsiębiorcy. Także w przypadku...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.1)

  Z JAKIEJ POMOCY MOŻNA SKORZYSTAĆ? Na podstawie Tarczy Antykryzysowej co do zasady można ubiegać się o następujące formy pomocy: w przypadku samozatrudnionych: zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące, świadczenie postojowe oraz częściowe dofinansowanie działalności, pożyczki z...

Podatkowe sposoby na poprawienie płynności w czasie pandemii COVID-19

  Możliwość korzystnego rozliczenia straty za 2020 rok Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej podatnicy PIT i CIT zyskali możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. W czasach kryzysu, w których wielu przedsiębiorców boryka się z...