„Granty PARP – 100% wydatków – wsparcie prawne dla startupów”

12 lipca 2022 r. rusza nabór wniosków do programu "Wsparcie prawne dla startupów"

331

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, w którym startupy mogą ubiegać się o sfinansowanie wsparcia prawnego. Celem projektu jest udzielenie pomocy prawnej młodym przedsiębiorcom podejmującym współpracę z inwestorami i kontrahentami. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Odbiorcy dofinansowania

Projekt skierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody od maksymalnie 3 lat.

Zakres udzielanego wsparcia

Beneficjenci programu mogą liczyć na pomoc prawną w formie usług doradczych obejmujących m.in.:

  • przygotowanie wzorów umów biznesowych, analizy kontraktów z kontrahentami, wsparcie w negocjacjach;
  • konsultacje i doradztwo prawne;
  • obsługę prawną procesu inwestycyjnego (przygotowanie umów, wsparcie w negocjacjach z inwestorami)

Procedura aplikowania

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie uruchomiony 12 lipca 2022 r.

Do wniosku o dofinansowanie konieczne będzie dołączenie listu intencyjnego od inwestora, który potwierdzi zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego w startup. Wzór listu intencyjnego dostępny jest w zakładce „dokumenty’ na stronie programu (https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-prawne-dla-start-upow#dokumenty).

Kolejność wyboru wniosków

O kolejności wyboru wniosków decydować będzie:

  1. wskaźnik „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw” (wyższą pozycję otrzyma startup, który ma siedzibę w województwie z niższą wartością wskaźnika);
  2. stopa bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy (wyższą pozycję otrzyma startup, który ma siedzibę w powiecie o wyższej stopie bezrobocia);
  3. data i czas złożenia wniosku.

Dwa pierwsze punkty są od nas niezależne, jednak warto zwrócić uwagę na ostatni punkt i złożyć wniosek jak najszybciej.

Jako kancelaria wyłoniona przez PARP w trybie zamówienia publicznego zapewniamy zarówno świadczenie usług prawnych w opisanym programie, jaki i kompleksowe wsparcie w zakresie składania i obsługi wniosków o przyznanie ww. pomocy.

Pełne informacje o programie, a także wzory dokumentów znajdują się pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-prawne-dla-start-upow

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.