SAFE – nowoczesna alternatywa dla obligacji zamiennych

SAFE – nowoczesna alternatywa dla obligacji zamiennych

  W roku 2013 Y Combinator zaproponował wprowadzenie do obrotu nowego rodzaju instytucji - Simple Agreement for Future Equity (“SAFE”). Doskonalona przez ostatnie lata...
Rachunek escrow, czyli jak usprawnić dochodzenie roszczeń z transakcji

Rachunek escrow, czyli jak usprawnić dochodzenie roszczeń z transakcji

  Zdobycie finansowania dla projektu, długie konsultacje z doradcami, niekończące się negocjacje i kolejne poprawki do umowy inwestycyjnej. Wreszcie finalizacja. Kiedy po kilku tygodniach...
Tracking stocks sposobem na wypłatę zysku poza dywidendą

Tracking stocks sposobem na wypłatę zysku poza dywidendą

  Do podstawowych uprawnień akcjonariusza należy udział w zysku spółki, realizowany co do zasady poprzez wypłatę dywidendy. Z uwagi na względy strategiczne czy podatkowe, polityka dywidendowa...
Czy inwestor może zachować anonimowość? Kilka słów o powiernictwie

Czy inwestor może zachować anonimowość? Kilka słów o powiernictwie

  Umowa powiernicza, znajdująca obecnie szerokie zastosowanie przy tworzeniu struktur właścicielskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie została szczegółowo uregulowana w obowiązujących przepisach prawa i dlatego...
Zabezpieczenie rentowności transakcji przy określaniu ceny sprzedaży

Zabezpieczenie rentowności transakcji przy określaniu ceny sprzedaży

  W umowie sprzedaży udziałów czy umowie inwestycyjnej strony wskazują cenę określoną według własnych ustaleń zgodnie z tzw. zasadą swobody umów. Powyższe musi oczywiście...

Autorzy bloga

Popularne wpisy