Tracking stocks sposobem na wypłatę zysku poza dywidendą

Tracking stocks sposobem na wypłatę zysku poza dywidendą

  Do podstawowych uprawnień akcjonariusza należy udział w zysku spółki, realizowany co do zasady poprzez wypłatę dywidendy. Z uwagi na względy strategiczne czy podatkowe, polityka dywidendowa...
Zabezpieczenie rentowności transakcji przy określaniu ceny sprzedaży

Zabezpieczenie rentowności transakcji przy określaniu ceny sprzedaży

  W umowie sprzedaży udziałów czy umowie inwestycyjnej strony wskazują cenę określoną według własnych ustaleń zgodnie z tzw. zasadą swobody umów. Powyższe musi oczywiście...
Rachunek escrow, czyli jak usprawnić dochodzenie roszczeń z transakcji

Rachunek escrow, czyli jak usprawnić dochodzenie roszczeń z transakcji

  Zdobycie finansowania dla projektu, długie konsultacje z doradcami, niekończące się negocjacje i kolejne poprawki do umowy inwestycyjnej. Wreszcie finalizacja. Kiedy po kilku tygodniach...
Czy inwestor może zachować anonimowość? Kilka słów o powiernictwie

Czy inwestor może zachować anonimowość? Kilka słów o powiernictwie

  Umowa powiernicza, znajdująca obecnie szerokie zastosowanie przy tworzeniu struktur właścicielskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie została szczegółowo uregulowana w obowiązujących przepisach prawa i dlatego...
SAFE – nowoczesna alternatywa dla obligacji zamiennych

SAFE – nowoczesna alternatywa dla obligacji zamiennych

  W roku 2013 Y Combinator zaproponował wprowadzenie do obrotu nowego rodzaju instytucji - Simple Agreement for Future Equity (“SAFE”). Doskonalona przez ostatnie lata...

Popularne wpisy