Nawet 1500 euro wsparcia na zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomił program mający na celu wsparcie finansowe MŚP w zakresie ochrony własności intelektualnej. Do końca maja firmy z sektora MŚP mogą zyskać aż 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych, regionalnych i unijnych znaków towarowych i wzorów. Każdy wnioskodawca może otrzymać zwrot w wysokości nieprzekraczającej 1500 EUR.

765

 

„The Ideas Powered for Business SME Fund” to program, który powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i realizowany jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Głównym założeniem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w zabezpieczeniu własności intelektualnej. Program przewiduje dwa rodzaje usług:

 1. Dofinansowanie wstępnej analizy własności intelektualnej.
 2. Dofinansowanie podstawowych opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Usługi wstępnej analizy własności intelektualnej nie są oferowane we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym niestety również w Polsce. Oznacza to, że w praktyce polskie przedsiębiorstwa mogą skorzystać jedynie z usługi nr 2. Z tego względu dalsza część wpisu zostanie poświęcona zagadnieniom związanym ze zgłaszaniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Zasady składania wniosków

O dotację w postaci bonu własności intelektualnej mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Każdy wnioskodawca może otrzymać zwrot w wysokości maksymalnie 1500 EUR. Co ważne, aplikowanie jest możliwe wyłącznie we wskazanych poniżej terminach (tzw. „oknach składania wniosków”):

 1. 11.01.2021 – 31.01.2021
 2. 01.03.2021 – 31.03.2021
 3. 01.05.2021 – 31.05.2021
 4. 01.07.2021 – 31.07.2021
 5. 01.09.2021 – 30.09.2021

Każde z okien ma określony budżet, dlatego nie warto czekać z decyzją o złożeniu wniosku do ostatniej chwili. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania środków. Warto mieć na uwadze, że jeśli wnioskodawca otrzyma odmowę, z uwagi na wyczerpanie środków, to może ponownie złożyć wniosek w kolejnym oknie. Wniosek może złożyć zarówno właściciel lub zarząd, jak i odpowiednio umocowany pełnomocnik.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z oficjalnymi informacjami zamieszczonymi na stronie inicjatora programu. Co więcej, należy upewnić się czy firma, którą reprezentujemy odpowiada definicji małego i średniego przedsiębiorstwa. Na tym etapie wnioskodawca powinien również zdecydować, o jakie prawa własności intelektualnej wnioskuje (znaki towarowe i/lub wzory przemysłowe).

Podstawowe opłaty

Dofinansowanie w wysokości 50 % opłat za zgłoszenie znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych obejmuje tylko podstawowe opłaty uiszczane w chwili zgłoszenia. Warto więc mieć na uwadze, że wszelkie nadprogramowe koszty (np. za dodatkowe klasy towarów i usług lub wszelkie dodatkowe opłaty za publikacje i odroczenia) nie podlegają dofinansowaniu.

Co ważne: nie ma limitów odnośnie liczby zgłaszanych znaków i wzorów. Niemniej jednak, na daną usługę można złożyć tylko jeden wniosek, dlatego istotne jest, aby jednocześnie wystąpić o zwrot za wszystkie planowane rejestracje.

Procedura składania wniosków

Proces wnioskowania składa się z kilku nieskomplikowanych etapów:

 1. W pierwszej kolejności należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej programu „Ideas Powered for Business SME Fund”, dostępnej pod adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

Wyżej wymieniony formularz składa się z czterech części:

 • I część obejmuje podstawowe dane wnioskodawcy (nazwa, adres, dane osoby wyznaczonej do kontaktów, informacje bankowe itp.).
 • W II części wnioskodawca uzupełnia odpowiednią deklarację oraz dołącza obligatoryjne załączniki, takie jak zaświadczenie o statusie podatnika VAT oraz wyciąg bankowy.
 • W III części formularza należy wskazać o jaką usługę ubiega się wnioskodawca.
 • IV część zawiera informacje na temat budżetu (obliczanego automatycznie) oraz oświadczenia dot. zasady współfinansowania i niedochodowego charakteru dotacji, zakazu podwójnego finansowania oraz sankcji za składanie fałszywych oświadczeń.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca złożenie aplikacji. Wnioski, które zostały złożone do końca maja powinny być rozpatrzone na przestrzeni czerwca i lipca 2021, a o wynikach wnioskodawcy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

2. Po drugie, w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu subwencji należy zgłosić i zapłacić za swój znak towarowy i/lub wzór.

3. Na koniec, po zapłaceniu za usługi, należy złożyć wniosek o zwrot kosztów. Link umożliwiający realizację tego kroku będzie dostępny we wcześniej otrzymanej decyzji o przyznaniu dotacji. Co ważne, środki zostaną przelane na wskazane konto bankowe w ciągu miesiąca.

Czy warto skorzystać z programu?

Odpowiedź nie podlega dyskusji – warto! Dofinansowanie skierowane jest do wszyskich przedsiębiorstw, które rozważają zarejestrowanie znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych. Wszystkich, którzy obawiają się formalności związanych z przystąpieniem do programu zapraszamy do kontaktu. Pomożemy sprawnie i skutecznie przejść przez całą procedurę dofinansowania.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Odwiedź stronę naszej Kancelarii: www.dgp.legal

Logo Doniec Górecki & Partnerzy