Pułapki w umowie o subwencję finansową PFR

Fasada budynku na której umieszczono plakaty z niebieskimi odciskami dłoni.
  Zawierając umowę o subwencję z Polskim Funduszem Rozwoju, przedsiębiorca podejmuje szereg zobowiązań. Część z nich jest obwarowana poważnymi sankcjami. Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o subwencję, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.3)

Pomarańczowe koło ratunkowe powieszone na białej ścianie nad brzegiem morza.
  Chcę skorzystać z dofinansowania do pensji pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do kogo mam się zwrócić? Jakie druki powinienem wypełnić? Tarcza Antykryzysowa przewiduje możliwość uzyskania dofinansowanie do pensji pracowników w ramach dwóch alternatywnych i dedykowanych do tego celu form pomocy.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.2)

  Nie zanotowałem spadku obrotów. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty 50% kwoty składek na ubezpieczenie społeczne? Ustawodawca nie uzależnił możliwości zwolnienie z obowiązku opłacania całości lub części składek na ubezpieczenie społeczne od spadku obrotów przedsiębiorcy. Także w przypadku...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.1)

  Z JAKIEJ POMOCY MOŻNA SKORZYSTAĆ? Na podstawie Tarczy Antykryzysowej co do zasady można ubiegać się o następujące formy pomocy: w przypadku samozatrudnionych: zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące, świadczenie postojowe oraz częściowe dofinansowanie działalności, pożyczki z...

Podatkowe sposoby na poprawienie płynności w czasie pandemii COVID-19

  Możliwość korzystnego rozliczenia straty za 2020 rok Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej podatnicy PIT i CIT zyskali możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. W czasach kryzysu, w których wielu przedsiębiorców boryka się z...

Outsourcing pracowniczy

Panorama warszawskiego śródmieścia, w tle łańcuch błyskawic.
  Przedsiębiorca ma prawo do optymalizacji Sąd Najwyższy przedstawił ciekawe, z perspektywy przedsiębiorców, stanowisko dotyczące optymalizacji prowadzonej działalności. Przytoczone orzeczenie wskazuje, że co do zasady ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa, np. poprzez zastosowanie outsourcingu pracowników jest dozwolone. Innymi słowy, samo skorzystanie z usługi outsourcingu nie powinno być zarzutem...

„Czasy są ostateczne…” – nowe przepisy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

Mapa z danymi dotyczący rozwoju epidemii
  Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 W dniu 2 marca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) („Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19”)....

REBUS SIC STANTIBUS vs COVID-19?

Ludzie na tle płomieni w nocy
  Czym jest rebus sic stantibus? Art. 357 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd...

Prawo restrukturyzacyjne szansą w trudnych czasach epidemii

Koło ratunkowe unoszące się na wodzie
.   Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku niewypłacalności Zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe („p.u.”) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemywa się,...

Epidemia COVID-19 a przepisy prawa pracy

Zmęczony Człowiek w masce ochronnej siedzi na ławce
  Obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników Jak przepisy prawa pracy każą reagować pracodawcy w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu? Art. 209(2) Kodeksu pracy nakazuje niezwłocznie poinformować pracowników o zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im ochrony. Pracodawca musi...