Estoński CIT w Polsce

  Zmiana inspirowana Estonią Estonia od wielu lat kojarzy się przedsiębiorcom z niezwykle przyjaznymi procedurami podatkowymi. W rankingu Paying Taxes 2020 zajęła wysokie, 12. miejsce (Polska - 77.). Jawi się jako atrakcyjne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zwłaszcza w formie spółek kapitałowych). Procedury podatkowe są nie tylko...

TSUE: warunki polskiej ulgi na złe długi są zbyt surowe

  Jakie były dotychczasowe warunki skorzystania z „ulgi na złe długi”? Instytucja tzw. „ulgi na złe długi” umożliwia podatnikowi (wierzycielowi) korektę podstawy opodatkowania VAT i należnego podatku. Żeby to uczynić przedsiębiorca musi spełnić warunki wymienione w art.89a ustawy o VAT, które...

Spółka komandytowa podatnikiem CIT – co musisz wiedzieć?

  Skąd pomysł na objęcie spółek komandytowych CITem? Pomysł na opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT pojawił się już w 2013 roku. W toku prac zrezygnowano jednak z wprowadzania takiej zmiany i objęto zakresem ustawy CIT jedynie spółki komandytowo-akcyjne. Głównym powodem tych...

Pułapki w umowie o subwencję finansową PFR

Fasada budynku na której umieszczono plakaty z niebieskimi odciskami dłoni.
  Zawierając umowę o subwencję z Polskim Funduszem Rozwoju, przedsiębiorca podejmuje szereg zobowiązań. Część z nich jest obwarowana poważnymi sankcjami. Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o subwencję, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.3)

Pomarańczowe koło ratunkowe powieszone na białej ścianie nad brzegiem morza.
  Chcę skorzystać z dofinansowania do pensji pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do kogo mam się zwrócić? Jakie druki powinienem wypełnić? Tarcza Antykryzysowa przewiduje możliwość uzyskania dofinansowanie do pensji pracowników w ramach dwóch alternatywnych i dedykowanych do tego celu form pomocy.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.2)

  Nie zanotowałem spadku obrotów. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty 50% kwoty składek na ubezpieczenie społeczne? Ustawodawca nie uzależnił możliwości zwolnienie z obowiązku opłacania całości lub części składek na ubezpieczenie społeczne od spadku obrotów przedsiębiorcy. Także w przypadku...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.1)

  Z JAKIEJ POMOCY MOŻNA SKORZYSTAĆ? Na podstawie Tarczy Antykryzysowej co do zasady można ubiegać się o następujące formy pomocy: w przypadku samozatrudnionych: zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące, świadczenie postojowe oraz częściowe dofinansowanie działalności, pożyczki z...

Podatkowe sposoby na poprawienie płynności w czasie pandemii COVID-19

  Możliwość korzystnego rozliczenia straty za 2020 rok Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej podatnicy PIT i CIT zyskali możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. W czasach kryzysu, w których wielu przedsiębiorców boryka się z...

Outsourcing pracowniczy

Panorama warszawskiego śródmieścia, w tle łańcuch błyskawic.
  Przedsiębiorca ma prawo do optymalizacji Sąd Najwyższy przedstawił ciekawe, z perspektywy przedsiębiorców, stanowisko dotyczące optymalizacji prowadzonej działalności. Przytoczone orzeczenie wskazuje, że co do zasady ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa, np. poprzez zastosowanie outsourcingu pracowników jest dozwolone. Innymi słowy, samo skorzystanie z usługi outsourcingu nie powinno być zarzutem...

„Czasy są ostateczne…” – nowe przepisy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

Mapa z danymi dotyczący rozwoju epidemii
  Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 W dniu 2 marca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) („Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19”)....