ULGA B+R – wdrożenie legalnej optymalizacji podatkowej

748

.

 

Należy odpowiednio przygotować się, aby w pełni skorzystać z ulgi na badania i rozwój. Przedstawiamy kilka działań, które pozwolą skutecznie i bezpieczenie wykorzystać ulgę B+R jako narzędzie wzrostu.

Obowiązki wynikające z ustawy

Deklaracja podatkowa

W związku z korzystaniem z ulgi B+R Podatnik przekłada do deklaracji podatkowej formularz CIT/BR wykazując koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Powyższe dotyczy odpowiednio podstawy do wyliczenia wypłacanej w ramach ulgi kwoty. W pierwszej kolejności do formularza wprowadza się kwoty wydatków z podziałem na kategorie kosztów kwalifikowanych. Następnie należy rozróżnić kwoty przeznaczone na prace rozwojowe, badania naukowe oraz uzyskanie patentów i innych praw własności przemysłowej.

Wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej

Ważnym aspektem dotyczącym wymagań związanych z ulgą B+R jest wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w prowadzonej ewidencji rachunkowej. W praktyce powyższe będzie się sprowadzać do otworzenia dodatkowych kont księgowych dla wydatków związanych z pracami rozwojowymi lub badaniami naukowymi.

Dokumentacja dodatkowa

Aby w razie ewentualnej kontroli organów podatkowych być w stanie wykazać legalność skorzystania z ulgi, warto przygotować dodatkową dokumentację. Rzetelnie prowadzona dokumentacja pozwoli na efektywne zarządzanie projektami oraz pełne wykorzystanie ulgi B+R.

Mapa drogowa działalności B+R

Działalność badawczo – rozwojowa to działalność prowadzona systematycznie z zamiarem osiągnięcia z góry określonego rezultatu. Przedsiębiorca powinien zatem przyjąć mapę drogową na podstawie której będzie podejmował kolejne działania. W harmonogramie warto uwzględnić kamienie milowe, co uwypukli celowość prowadzonych działań. Jeśli taki dokument zostanie formalnie przyjęty przez osoby kierujące podatnikiem, będzie stanowił doskonały dowód na to jaki charakter mają działania badawczo – rozwojowe. Dokumentację związaną z planowaniem strategicznym warto rozszerzyć o ewidencję projektów.

Ewidencja wydatków

Kolejnym dokumentem umożliwiającym prawidłowe korzystanie z ulgi B+R jest ewidencja kosztów kwalifikowanych. Należy wziąć przy tym pod uwagę okres, w którym odliczenia mogą być kontrolowane. Z praktycznego punktu widzenia warto sporządzać notatki uzasadniające poszczególne wydatki. Jest to skuteczny sposób na przygotowanie się do odparcia ewentualnych zarzutów o brak związku pomiędzy wydatkami a działalnością badawczo – rozwojową.

Ewidencja czasu pracy

Ulga B+R obejmuje wydatki na wynagrodzenie za pracę wyłącznie w takiej części, w jakiej ponoszone są na działalność badawczo – rozwojową. Zatem należy ewidencjonować czas pracy poświęcany przez poszczególnych pracowników na działalność B+R. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji gdy pracownik poświęca jedynie część swojego czasu pracy na czynności związane z pracami rozwojowymi lub badaniami.

Interpretacja podatkowa w zakresie ulgi B+R

Jeśli podatnik ma wątpliwości związane z ulgą B+R może wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek może dotyczyć m.in. kwalifikacji działalności, rozpoznania kosztów kwalifikowanych, czy spełnienia innych ustawowych kryteriów. Opłata od takiego wniosku to jedynie 40 zł. Interpretacja daje podatnikowi gwarancje uniknięcia negatywnych konsekwencji wykrytych w trakcie kontroli podatkowej, a zaaprobowanych w interpretacji, nieprawidłowości.

Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów o uldze B+R

Jeśli zainteresowała Cię ulga B+R – zachęcamy do lektury pozostałych naszych wpisów na ten temat (co stanowi działalność badawczo – rozwojową; jakie koszty można odliczyć od podstawy opodatkowania) lub bezpośredniego kontaktu z biurem kancelarii Doniec Górecki & Partnerzy.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-dgp.jpg