Ulga B+R czyli cash-back dla start-upów lub niższy podatek dla pozostałych

860

.

 

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) to realna pomoc dla przedsiębiorców inwestujących w swoje produkty lub usługi. Choć jej nazwa przywołuje skojarzenia związane z białymi kitlami i probówkami, ulga B+R nie jest zarezerwowana jedynie dla naukowców z laboratorium. Jej beneficjentem może być każdy kto prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Schemat działania preferencji podatkowej jest bardzo prosty. Najtrudniejszy jest jednak pierwszy krok – zakwalifikowanie działalności jako badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R – dlaczego warto

Ulga B+R to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową. Oznacza to, że blisko 20 % kwalifikowanych wydatków na działalność badawczo-rozwojową pokrywa de facto państwo. Co więcej, start-upy nie muszą wykazać zysku aby skorzystać z preferencji. W przypadku wykazania straty, urząd skarbowy wypłaca im w gotówce kwotę, o którą zostałby pomniejszony podatek.

Działalność badawczo-rozwojowa

Ulga B+R przeznaczona jest dla podmiotów, których działania są jednocześnie:

  • twórcze
  • obejmują badania naukowe lub prace rozwojowe
  • podejmowane w sposób systematyczny
  • w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Zakwalifikowanie działalności jako badawczo-rozwojowej może sprawić trudności. By to ułatwić warto rozwinąć wskazane powyżej przesłanki.

Działalność twórcza

Działalność twórcza to aktywność nakierowana na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o unikatowym charakterze. Innymi słowy – nie mogą to być działania odtwórcze, polegające na kopiowaniu cudzych rozwiązań.

Badania naukowe lub prace rozwojowe

Działalność badawczo-rozwojowa polega na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych. Prace rozwojowe polegają na wykorzystaniu aktualnej wiedzy do wprowadzania nowych rozwiązań. Badania naukowe to wysiłki mające na celu zdobycie nowej wiedzy, często w celu jej komercyjnego wykorzystania.

Prace rozwojowe

Pod pojęciem prac rozwojowych należy rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Badania naukowe

Zgodnie z ustawą podatkową, badania naukowe to badania podstawowe lub badania aplikacyjne w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym. W przypadku podmiotów komercyjnych w większości przypadków będą to badania aplikacyjne.

  • Badania aplikacyjne

To prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

  • Badania podstawowe

To badania rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Skorzystanie z ulgi B+R, w przypadku przeprowadzania tego typu badań, możliwe jest jedynie w przypadku nawiązania współpracy z określonym w ustawie podmiotem np. instytutem badawczym lub uniwersytetem.

Systematyczność

Działalność badawczo-rozwojową stanowią działania podejmowane systematyczne. W interpretacjach indywidualnych wskazuje się, iż reguła ta stanowi zakaz korzystania z ulgi B+R w przypadku działań incydentalnych. Za takie mogą zostać uznane działania sporadyczne np. wdrożenie nowego systemu informatycznego, choćby by to proces długotrwały. Ponadto, za systematyczną organy uznają działalność prowadzoną na podstawie wcześniej przyjętego planu, w sposób regularny i metodyczny.

Cel działalności badawczo-rozwojowej

Działalność badawczo-rozwojowa wykonywana jest w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Użyte przez prawodawcę sformułowanie „w celu” wskazuje na to, że działania nie muszą zakończyć się sukcesem. Przy działalności badawczej nie wymaga się określonych rezultatów.

Ulga B+R nie tylko na własny użytek

Zasoby zdobytej wiedzy nie muszą być wykorzystywane przez podmiot, który skorzystał z ulgi B+R. Prace badawczo-rozwojowe mogą być prowadzone na zlecenie klienta, który życzy sobie produktów o szczególnej funkcjonalności lub przez inne podmioty w grupie kapitałowej. Nie istnieje żadna norma prawna, która zabraniałaby dzielić się rezultatami działań badawczo-rozwojowych.

Ulga B+R – limity

Źródła przychodów

Z ulgi na badania i rozwój nie skorzysta przedsiębiorca, który uzyskuje przychody jedynie z zysków kapitałowych. Jeśli uzyskujemy przychody z zysków kapitałowych oraz innych źródeł, kwota przychodów z innych źródeł stanowi limit odliczeń od dochodu na podstawie Ulgi B+R.

Pomoc de minimis

Ten warunek dotyczy start-upów, które korzystają z ulgi w postaci wypłaty kwoty kosztów kwalifikowanych przez urząd skarbowy. Ulga B+R w tej postaci traktowana jest jako pomoc de minimis podlegająca unijnym limitom. Co do zasady jest to równowartość 200 tys euro w ruchomym okresie trzech lat.

Zapraszamy do czytania innych artykułów o uldze B+R

Jeśli zainteresowała Cię ulga B+R – zachęcamy do lektury kolejnych wpisów na naszym blogu. W następnych artykułach przedstawimy w detalach, które z poniesionych na prace rozwojowo-badawcze kosztów można odliczyć od dochodu oraz w jaki sposób bezpiecznie skorzystać z ulgi.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.