Pociąg przejeżdżający przez peron

Ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy – szerszy krąg zobowiązanych przedsiębiorców

  U stawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, dalej „Ustawa”) implementuje do polskiego...
Opcje pracownicze – czy to się opłaca?

Opcje pracownicze – czy to się opłaca?

  Poczucie bycia współwłaścicielem firmy zmienia bardzo wiele. Oznacza dodatkową motywację, wzmacnia też poczucie odpowiedzialności za wynik pracy. Trudno wyobrazić sobie firmę, w której...
Fasada budynku na której umieszczono plakaty z niebieskimi odciskami dłoni.

Pułapki w umowie o subwencję finansową PFR

  Zawierając umowę o subwencję z Polskim Funduszem Rozwoju,...

Spółka jawna – nowy podatnik CIT

  Podatnikami CIT są spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terenie...
Drapacze chmur w mieście

Przedawnienie – zmiana dla nowych i starych roszczeń

  o d 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń majątkowych. Najważniejszą zmianą jest skrócenie terminu przedawnienia. Zróżnicowano również pozycję konsumenta i...
laptop z kodem programu na ekranie na tle rozświetlonego miasta nocą

Ulga B+R czyli cash-back dla start-upów lub niższy podatek dla pozostałych

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) to realna pomoc dla przedsiębiorców inwestujących w swoje produkty lub usługi. Choć jej nazwa przywołuje skojarzenia związane z białymi kitlami i probówkami, ulga B+R nie jest zarezerwowana jedynie dla naukowców z laboratorium.
„Nie masz na upór lekarstwa”, czyli o podatkowych skutkach wymiany udziałów

„Nie masz na upór lekarstwa”, czyli o podatkowych skutkach wymiany udziałów

  Zwolnienie podatkowe dla transakcji wymiany udziałów, które w polskim prawie określone zostało odpowiednio w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT i art....
przedsiębiorcy reklamują swojego produkty na świecących billboardach

Tryb odrębny w sprawach gospodarczych

.   Znamy prawdopodobne brzmienie przepisów postępowania cywilnego, które będą regulować tryb odrębny w sprawach gospodarczych. Reforma KPC przywraca obecne w procedurze cywilnej do 2012...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (CZ.2)

  Nie zanotowałem spadku obrotów. Czy mogę skorzystać ze...

Popularne wpisy