500 plus dla firm

91

.

 

W ramach Pakietu dla Przedsiębiorców Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło projekt zmian dotyczących małego ZUSu – tzw. 500 plus dla firm. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej znajduje się w konsultacjach społecznych. W ramach zaproponowanych zmian niektórzy przedsiębiorcy będą mogli zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu.

Ulgi

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z kilku ulg dotyczących składek na ZUS. Przede wszystkim rozpoczynając działalność gospodarczą, można skorzystać z tzw. „ulgi na start”. Dzięki niej przez pierwsze miesiące prowadzenia działalności składek w ogóle nie trzeba płacić. Drugą opcją są składki w preferencyjnej wysokości przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. Trzecią opcją jest „mały ZUS”, o którym pisaliśmy w naszym artykule z 25.01.2019 r. „Czym jest nowy mały ZUS?”. „500 plus dla firm”, czy też „mały ZUS plus” to zmiany dotykające właśnie tej ostatniej opcji rozliczania składek.

Jak to działa?

Przede wszystkim proponowane zmiany mają uzależnić wysokość składki od dochodu, a nie jak do tej pory przychodu. Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorca, który w poprzednim roku uzyskał przychód nieprzekraczający 120 000 zł będzie mógł opłacać składki ZUS uzależnione od dochodu. Jednocześnie dochód miesięczny takiego przedsiębiorcy będzie musiał być niższy niż 6 000 zł. Takie składki mają być niższe od zwykłego ZUSu średnio o kilkaset złotych. Jeśli jednak przedsiębiorca wliczył wysokość składki do kosztów uzyskania przychodu, jego dochód odpowiednio się podwyższy. W przypadku prowadzenia działalności krócej niż rok, wysokość maksymalnego przychodu odpowiednio zmniejsza się.

Kto skorzysta?

Zgodnie z projektem aby skorzystać z ulgi konieczne będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku. Jednocześnie podstawa wymiaru składki nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Nie może być również niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w styczniu danego roku. Jednocześnie podstawa wymiaru składki w rozumieniu nowych przepisów to miesięczny dochód pomnożony przez współczynnik 0,5. Stąd zasadniczo maksymalne dochód przedsiębiorcy chcącego skorzystać z małego ZUSu plus nie może przekroczyć 6 000 zł. Obniżona składkę przedsiębiorca może płacić przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Osoby już w tym momencie płacące „mały ZUS” będą płacić składki na nowych zasadach.

Kto nie skorzysta?

Z 500 plus dla firm nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku korzystali z karty podatkowej i jednocześnie zwolnienia z VAT. Nie mogą korzystać również osoby wykonujące działalność na rzecz byłego pracodawcy. Ulga nie dotyczy tez osób ubezpieczonych z innych tytułów niż prowadzona działalność gospodarcza.

Dane dla ZUS

W związku z tym, że nowe składki uzależnione będą od dochodów, konieczne będzie przekazywanie ZUSowi dodatkowych informacji. Poza informacją o rocznym przychodzie przedsiębiorcy będą musieli przekazywać ZUS również przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Informacje te przedsiębiorcy będą składać w ramach imiennego raportu miesięcznego albo deklaracji rozliczeniowej.

Do kiedy można się zadeklarować

Jak na razie projekt ustawy wprowadzający mały ZUS plus pozostaje w konsultacjach społecznych. W założeniu, po wejściu w życie zmian, na zadeklarowanie skorzystania z nowych stawek przedsiębiorcy będą mieli czas do końca stycznia 2020 r.

O każdym nowym tekście informujemy na naszym fanpage’u na facebook’u oraz profilu na Linkedin.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-dgp.jpg