Spotkanie z Bartoszem Józefowskim [1/3]: Od czego zacząć, czym jest dobry networking i jak ważna jest tzw. „coachability”.

  Rozpoczynając naszą Venture Adventure oraz cykl rozmów z ekspertami ze świata PE/VC, umówiliśmy się na spotkanie z Bartoszem Józefowskim - Kierownikiem Programu Akceleracyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego ScaleUP. Późna jesień w Krakowie zachęca do wyrwania się zza biurka. Na spotkanie pojechaliśmy do jednego z największych krakowskich zapleczy technicznych dla rozwoju małych i średnich firm. Usiedliśmy w budynku KPT i gadaliśmy. Czego...

Jak często fundusz VC wychodzi z inwestycji w drodze IPO?

Jak często fundusz VC wychodzi z inwestycji w drodze IPO?
  Celem funduszy VC lokujących swój kapitał w rozwijających się spółkach jest przede wszystkim otrzymanie założonej przy podpisywaniu umowy stopy zwrotu po wskazanym okresie inwestycji (który trwa zwykle do 10 lat). Obecnie wymienia się następujące sposoby wyjścia VC z inwestycji: (1) sprzedaż udziałów lub przedsiębiorstwa (M&A) inwestorowi branżowemu lub inwestorowi finansowemu, (2) wykup udziałów lub przedsiębiorstwa, (3) IPO, w...

Sand Hill Road – w krainie amerykańskiego snu

Sand Hill Road – w krainie amerykańskiego snu
  Sand Hill Road. Senne przedmieścia, obszerne, świetnie utrzymane trawniki i śródziemnomorska roślinność. W niewielkich, przeważnie jednopiętrowych budynkach ogromne pokłady zasobów finansowych i wpływów w świecie nowego biznesu. Tutaj metr powierzchni biurowej kosztuje więcej niż na Piątej Alei na Manhattanie. W tym raczej niepozornym i w gruncie rzeczy izolowanym miejscu już od lat siedemdziesiątych poszukuje się środków dla wcielenia w życie...

Rozszerzenie odpowiedzialności zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki

Stare krzesła stojące w przedsionku restauracji
  Sąd Najwyższy za rozszerzeniem odpowiedzialności zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki   Sąd Najwyższy w swojej uchwale o sygnaturze III CZP 65/17 poruszył kwestię odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki zupełnie pozbawionej środków w sytuacji, gdy mimo to zaciąga ona nowe zobowiązania. Jak najnowsze orzecznictwo wpłynie na decyzje podejmowane przez zarząd i egzekucję roszczeń wierzycieli? 1 grudnia SN odpowiedział na pytanie...

Zabezpieczenie rentowności transakcji przy określaniu ceny sprzedaży

Zabezpieczenie rentowności transakcji przy określaniu ceny sprzedaży
  W umowie sprzedaży udziałów czy umowie inwestycyjnej strony wskazują cenę określoną według własnych ustaleń zgodnie z tzw. zasadą swobody umów. Powyższe musi oczywiście nastąpić z zastrzeżeniem, że cena sprzedaży, z uwagi na ewentualne konsekwencje podatkowe, nie odbiega znacząco od warunków rynkowych. Wydaje się, że wystarczyłoby dokonanie prostej wyceny udziałów, kilka spotkań negocjacyjnych i wpisanie do umowy konkretnej kwoty,...

Opcje pracownicze – czy to się opłaca?

Opcje pracownicze – czy to się opłaca?
  Poczucie bycia współwłaścicielem firmy zmienia bardzo wiele. Oznacza dodatkową motywację, wzmacnia też poczucie odpowiedzialności za wynik pracy. Trudno wyobrazić sobie firmę, w której chociażby nie rozważano przez moment wprowadzenia jakiejś formy opcji dla menedżerów lub pracowników. W przypadku startupów - projektów budowanych od zera - przyciągnięcie naprawdę zdolnych ludzi bez zagwarantowania im uczestnictwa w ‘podziale łupów’ wydaje się...

Anioły biznesu źródłem smart money

Anioły biznesu źródłem smart money
  Anioł biznesu to nie „Anioł w Krakowie” :). Polskie tłumaczenie anglosaskiego wyrażenia „angel investor” zdążyło niestety z jednej strony nabrać w naszym kraju także pejoratywnych konotacji, a z drugiej strony jest odbierane jako nieco egzaltowane. Na ile znajduje ono pokrycie w rzeczywistości? Określenie „anioł biznesu” spopularyzowane przez prof. Billa Wetzmana pod koniec lat siedemdziesiątych  (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1505193) wskazuje na pozabiznesowe motywy...

Należyta staranność

Kręcone schody przy budynku z cegły
  N ależyta staranność - czy jest możliwe uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z nieświadomym uczestnictwem w karuzeli podatkowej? Podatnicy, którzy pomimo swojej uczciwości oraz staranności w doborze kontrahentów, stali się nieświadomymi uczestnikami łańcucha wyłudzenia VAT, ponoszą często z tego tytułu negatywne konsekwencje. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych, nie jest uprawnione wyciąganie negatywnych konsekwencji natury podatkowej wobec...

Co to jest startup i dlaczego jest dla wszystkich?

22 maja 2017 r. Hotel Andel’s, ul. Pawia 3, Kraków godz. 10.30-14.00         Zapraszamy na VI edycję programu „Nie wystarczy być…kobietą”, który poświęcony jest różnym aspektom przedsiębiorczości i innowacyjności kobiet. Tegoroczna konferencja pt. "Czym jest startup i dlaczego jest dla wszystkich”, odbędzie się 22 maja br. w Krakowie i poświęcona zostanie idei startupów oraz próbie pomocy kobietom, które chciałyby aktywnie...

Czy można odliczyć VAT od wydatków na działania CSR?

Działania budujące pozytywny wizerunek firmy a prawo do odliczenia VAT Wydatki na działalność społecznie użyteczną pozostają bez związku z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy i nie dają prawa do odliczenia VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 29 marca 2017 r. (I SA/Kr 92/17). Wyrok jest nieprawomocny. Stan faktyczny przedmiotowej sprawy przedstawia się następująco. Spółka zajmuje się sprzedażą czasu...