SAFE – nowoczesna alternatywa dla obligacji zamiennych

SAFE – nowoczesna alternatywa dla obligacji zamiennych
  W roku 2013 Y Combinator zaproponował wprowadzenie do obrotu nowego rodzaju instytucji - Simple Agreement for Future Equity (“SAFE”). Doskonalona przez ostatnie lata na Silicon Valley formuła miała na celu wypracowanie dokumentów o określonych standardach, które zapewniłyby szerokie korzyści dla środowiska startupowego, przy możliwie niskich kosztach po stronie inwestorów i spółek. Łatwiej i szybciej Jako główny powód wprowadzenia tego rodzaju...

Czy przepisy gwarantują nam wystarczającą ochronę informacji poufnych?

Czy przepisy gwarantują nam wystarczającą ochronę informacji poufnych?
  Umowa poufności (ang. NDA) to jeden z powszechniejszych sposobów zabezpieczenia informacji wymienianych w ramach stosunków biznesowych przed ujawnieniem. Czy aby na pewno w każdym przypadku jej zawarcie będzie najlepszym wyjściem dla przedsiębiorcy? Jakie inne metody ochrony informacji gwarantuje nam polskie prawo? Gdy podczas spotkania padają słowa: „To chyba trzeba będzie podpisać NDA?” wiemy, że zaczynamy rozmawiać na serio. Porozumienia...

Rachunek escrow, czyli jak usprawnić dochodzenie roszczeń z transakcji

Rachunek escrow, czyli jak usprawnić dochodzenie roszczeń z transakcji
  Zdobycie finansowania dla projektu, długie konsultacje z doradcami, niekończące się negocjacje i kolejne poprawki do umowy inwestycyjnej. Wreszcie finalizacja. Kiedy po kilku tygodniach intensywnych rozmów i prac udaje się zamknąć transakcję, wszyscy czują ulgę. Wydaje się, że w umowie liczącej z załącznikami kilkadziesiąt do kilkuset stron zostały poczynione wszelkie niezbędne gwarancje i zastrzeżenia, a jej zapisy przewidują sankcje,...

Tracking stocks sposobem na wypłatę zysku poza dywidendą

Tracking stocks sposobem na wypłatę zysku poza dywidendą
  Do podstawowych uprawnień akcjonariusza należy udział w zysku spółki, realizowany co do zasady poprzez wypłatę dywidendy. Z uwagi na względy strategiczne czy podatkowe, polityka dywidendowa w różnych firmach bywa bardzo różna. Kwestia uprawnień dywidendowych może być jednak dużo bardziej skomplikowana, gdy w grę wchodzą różnego rodzaju uprzywilejowania. Jednym z ciekawszych przypadków są tzw. ‘tracking stocks’, czyli “akcje podążające” (choć być może...

Czy inwestor może zachować anonimowość? Kilka słów o powiernictwie

Czy inwestor może zachować anonimowość? Kilka słów o powiernictwie
  Umowa powiernicza, znajdująca obecnie szerokie zastosowanie przy tworzeniu struktur właścicielskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie została szczegółowo uregulowana w obowiązujących przepisach prawa i dlatego też określa się ją mianem umowy nienazwanej. Z tego względu i z uwagi na brzmienie art. 750 kodeksu cywilnego (co zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 2004 roku w sprawie o sygn. akt...

Dlaczego fundusz nie da Ci pieniędzy

Dlaczego fundusz nie da Ci pieniędzy
  Czy moja firma może otrzymać finansowanie od funduszu VC? Odpowiedź może wprawiać w zakłopotanie, jeżeli nie znamy kontekstu i specyfiki funkcjonowania funduszy. Po pierwsze: Twoja firma nie rokuje zwrotu inwestycji (i to z nadwyżką) To raczej oczywiste, że nie każda firma jest w stanie i powinna opierać swój rozwój o środki pozyskane od funduszu venture capital. Pomijając ograniczenia wpisane...

Spotkanie z Bartoszem Józefowskim (3/3): Rozmawiamy o tym, jak uniknąć przepalania pieniędzy.

  Twórcy startupów już bardzo dobrze rozumieją, że czasami pieniądze nie zmienią tempa pracy. Środki finansowe służą konkretnemu celowi - skalowaniu wydatków na marketing, na sprzedaż, na rozwój R&D... MO: Czy mógłbyś wskazać jedno przełomowe wydarzenie, projekt lub współpracę z innym funduszem, dzięki której zmienił się Twój sposób patrzenia na branżę? BJ: Nie brałem udziału w tych wydarzeniach, ale mimo...

Sprzedaż firmy: odpowiedzialność z zapewnień i gwarancji

Jak często fundusz VC wychodzi z inwestycji w drodze IPO?
  W ramach umowy sprzedaży udziałów zwykle określa się szczegółowo szereg zapewnień i gwarancji, które w chwili podpisywania dokumentów są składane przez sprzedawcę. Potwierdza on stan spółki na dzień sprzedaży oraz udziela dodatkowych zapewnień co do przedmiotu transakcji. Od właściwego określenia sytuacji sprzedawanej spółki zależy bowiem jej dalsza wycena oraz rentowność całej transakcji. Dlatego też w ramach umowy strony powinny...

Spotkanie z Bartoszem Józefowskim (2/3): Dlaczego do funduszy trzeba przychodzić z odrobionym zadaniem domowym.

  Teraz znacznie trudniej jest znaleźć kogoś, kto jest na tyle zmotywowany żeby porzucić komfortowe życie w korporacji na rzecz bardzo ciężkiej pracy nad swoją firmą. MG: Porozmawiajmy o inicjatywie Pitching Fight Club. Czy udało się wam odkryć jakieś perełki? BJ: Nie - to zupełnie nie jest projekt nakierowany na odkrywanie perełek. Bardziej projekt “ewangelizacyjny”, czyli jedno z wielu działań, które...

„Nie masz na upór lekarstwa”, czyli o podatkowych skutkach wymiany udziałów

„Nie masz na upór lekarstwa”, czyli o podatkowych skutkach wymiany udziałów
  Zwolnienie podatkowe dla transakcji wymiany udziałów, które w polskim prawie określone zostało odpowiednio w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT i art. 12 ust. 4d ustawy o CIT to doskonały przykład sytuacji, w której sposób przeprowadzenia operacji kapitałowych jest ściśle zdeterminowany wykładnią przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie można tu zaobserwować diametralne – a zarazem zupełnie niepotrzebne – rozejście...