Projekt „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych”

280

 

Z

ogromną satysfakcją informujemy o wygraniu kolejnego przetargu na obsługę prawną w zakresie wsparcia i doradztwa dla zespołów startupowych. 

 

W trakcie postępowania przetargowego złożona przez nas oferta okazała się najlepsza i nasza Kancelaria została wybrana do realizacji projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab) Pilotaż “Poland Prize”.

Przez najbliższy rok będziemy wspierać 18 zagranicznych beneficjentów programu (startupów), służyć im swoją pomocą w rejestracji spółki na terenie RP, doradzać w zakresie m.in. prawa dotyczącego cudzoziemców, gospodarczego i własności intelektualnej.