Program PARP “Usługa wsparcia prawnego dla startupów”

291

 

Z

przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. Konsorcjum Doniec Górecki & Partnerzy spółka komandytowa oraz Kasolik, Pawluś-Łapa Adwokacka spółka partnerska zostało wybrane do obsługi programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości “Usługa wsparcia prawnego dla startupów”. 

W ramach naboru do programu przyjęto 39 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 669 795,00 PLN, z czego nasze Konsorcjum udziela na zlecenie PARP pomocy prawnej aż 17 młodym firmom.

Założeniem programu jest świadczenie wsparcia prawnego dla nowopowstałych przedsiębiorców (startup), mającego na celu pomoc w realizacji procesu inwestycyjnego oraz procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Usługa ta w szczególności dotyczy przygotowania startupu do analizy law due-diligence i analizy umowy inwestycyjnej, przygotowania lub zaopiniowania umowy z kontrahentem.