Składki ZUS za cudzych pracowników

298

 

Przedsiębiorca może zostać zmuszony do płacenia składek ZUS za cudzych pracowników. Regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przechodzą zwykle niezauważone. Tymczasem konsekwencją kontroli może być wyznaczenie firmy na płatnika składek ZUS za pracowników innej firmy…

Od 13 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 38a ust. 1 tej ustawy. Nowe regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przechodzą zwykle bez echa. Wydawałoby się, że i w tym przypadku tak będzie. Przepis ten na pierwszy rzut oka nie wprowadza żadnych ważnych zmian ale gdy dokładnie go przeanalizować, okaże się, że jego ostatnie pięć słów może drogo kosztować wielu przedsiębiorców.

„Jeżeli w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolą wykonywania przez płatników składek obowiązków z zakresu ubezpieczenia społecznego zachodzi konieczność wydania decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1a (dotyczy ustalenia płatnika składek), Zakład wydaje decyzję podmiotowi zgłaszającemu ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz płatnikowi składek ustalonemu przez Zakład.”

Czy właściciel budowanego obiektu może zapłacić składki ZUS za pracowników generalnego wykonawcy?

ZUS będzie mógł arbitralnie wyznaczyć firmę, która jego zdaniem powinna opłacać składki za pracownika – nawet jeśli firma tego pracownika nie zatrudnia i nigdy nie zatrudniała. W związku z tym od czerwca kontroler ZUS może stwierdzić, że na przykład: właściciel budowanego obiektu będzie musiał płacić składki ZUS za pracowników generalnego wykonawcy budowy i jego podwykonawców, przedsiębiorca zatrudniający firmę sprzątającą zapłaci składki za jej personel, a nawet że pasażerowie autobusu miejskiego będą musieli zrzucić się na składki ZUS kierowcy autobusu. Odpowiedzialny za składki ZUS ma być ostateczny beneficjent usługi, o ile ZUS stwierdzi że jest to zasadne.

Które branże powinny w szczególności zwrócić uwagę na nowy przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

Nowy przepis może potencjalnie uderzyć w szczególności w te branże, w których naturalne jest posługiwanie się podwykonawcami. Branża budowlana, logistyka czy szeroko pojęta branża outsourcingowa, to tylko niektóre z branż najbardziej narażonych na działanie nowego przepisu. Pojawiają się głosy twierdzące, że art. 38a ust. 1 jest niezgodny z konstytucją, ale póki co przepis obowiązuje i na razie nic nie wskazuje na to, aby miało być inaczej. Tym co może pomóc w obecnej sytuacji, powinny być zapisy w umowach z partnerami biznesowymi posługującymi się przy realizacji usługi własnym personelem, wyraźnie regulujące obowiązki stron, w tym również obowiązki w zakresie odprowadzania składek ZUS za zatrudniony personel.

Stan na 14.07.2017